Profil

Wujiang Hengji Textile Co., Ltd. | A3 | 29


Share

CONTACT

Wujiang Hengji Textile Co., Ltd.

No. 7 Building 5 South Business Area,,
Wujiang, Suzhou,
215228 Jiangsu

Phone:+86 51263089306
Fax:+86 51263080306
E-Mail:

hengjitextile.com


Contact Person

Herr
Zhiru Zhang
zhiru1989@126.com

COLLECTION